Τι είναι το SOFIA Innovation Scoring;

Το SOFIA Innovation Scoring (aka SOFIA) είναι ένα εργαλείο Μέτρησης και Βαθμολόγησης της Καινοτομίας (Innovation Scoring).

Ενσωματώνει δεδομένα από διάφορες πηγές και προσφέρει μια ενοποιημένη διεπαφή χρήστη για δημιουργία Αξιολογήσεων (Scorecards) και προσαρμογή των Μοντέλων Βαθμολόγησης Καινοτομίας (Innovation Scoring Models).

Εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων και την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών, ώστε να μπορεί να ενταχθεί άμεσα σε μια εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης πιστώσεων και επενδύσεων.

Το SOFIA Innovation Scoring αποτελεί την 3η έκδοση του SOFIA DSS (SOFIA v3.0), το οποίο, ως Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων βάσει μοντέλων και δεδομένων, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρηματικές ή οργανωτικές δραστηριότητες λήψης αποφάσεων. Χρησιμοποιείται από διευθυντές και μέλη του προσωπικού μιας επιχείρησης ή άτομα που αλληλοεπιδρούν με έναν οργανισμό, για διάφορους σκοπούς ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του μοντέλου.

SOFIA DSS 3.0

Innovation Scoring

Η διαδικασία Μέτρησης και Βαθμολόγησης της Καινοτομίας (Innovation Scoring) αποτελεί μια σχετικά νέα μορφή αξιολόγησης για τον Χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, λειτουργεί συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης πίστωσης και επενδύσεων.

Proof of Concept

Το SOFIA είναι το κύριο αποτέλεσμα του Proof of Concept (PoC) που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο “Innovation Challenge” του Διαγωνισμού που διοργάνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με το Elevate Greece.

Κατά τη διάρκεια του PoC έχει υλοποιηθεί έρευνα από πρωτογενείς (βιβλιογραφία) & δευτερογενείς (συνεντεύξεις) πηγές. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί το state-of-the-art και το state-of-play στον τομέα του Innovation Scoring.

Έχουν καταγραφεί και επιλεγεί συγκεκριμένοι παράγοντες μέτρησης της καινοτομίας. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ομαδοποιηθεί και ταξινομηθεί κατάλληλα, ώστε να αποτελούν τη βάση των μοντέλων βαθμολόγησης της καινοτομίας.

SOFIA DSS 3.0
SOFIA Innovation Scoring-Solutions

SOFIA Innovation Scoring

Το SOFIA αποτελεί ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Λύσεων για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες και Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Παράλληλα επεκτείνει την πρόσβαση αυτών των εταιρειών σε οικονομικούς και αναπτυξιακούς πόρους.

Μέσα από μία συγκεκριμένη λίστα 139 παραγόντων μέτρησης της καινοτομίας, προσφέρει 4 Μοντέλα Βαθμολόγησης (Scoring Models) για τη δημιουργία Αξιολογήσεων (Scorecards). Τα Scorecards σχετίζονται με την Ανατρεπτική Καινοτομία (Disruptive Innovation) και την Καινοτομία Διαδικασίας (Process Innovation).

Χαρακτηριστικά & Χρήση

Το SOFIA προσφέρει μεταξύ άλλων:

  • Συνεργασία μεταξύ Χρηματοπιστωτικών οργανισμών και Επιχειρήσεων στην εισαγωγή δεδομένων.
  • Ασφαλή και εύκολη πρόσβαση.
  • Βοηθητικό περιεχόμενο (e-Learning wiki).
  • Λειτουργία στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, διατήρηση του ιστορικού των δεδομένων.

Το ενσωματωμένο tutorial προσφέρει καθοδηγούμενη πλοήγηση στις βασικές εργασίες των χρηστών. Τέλος, ο Οδηγός γρήγορης πρόσβασης για τις επιχειρήσεις περιγράφει βασικές λειτουργίες του συστήματος.

SOFIA DSS 3.0

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

Στη RENVIS είμαστε ενθουσιασμένοι για τη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου για το Innovation Scoring! Σας δίνουμε την ευκαιρία να είστε από τους πρώτους που θα συμμετέχουν στη δοκιμή χρήσης του, συμβάλλοντας με τα σχόλια σας στη βέλτιστη διαμόρφωση του!

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λάβετε σύντομα αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο σύστημα.

Η ομάδα της RENVIS θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη.