Τι είναι το SOFIA DSS;

Το SOFIA DSS (aka SOFIA) είναι ένα εργαλείο Μέτρησης και Βαθμολόγησης της Καινοτομίας (Innovation Scoring).

Ενσωματώνει δεδομένα από διάφορες πηγές και προσφέρει μια ενοποιημένη διεπαφή χρήστη για δημιουργία Αξιολογήσεων (Scorecards) και προσαρμογή των Μοντέλων Βαθμολόγησης Καινοτομίας (Innovation Scoring Models).

Εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων και την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών, ώστε να μπορεί να ενταχθεί άμεσα σε μια εναλλακτική διαδικασία αξιολόγησης πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης πιστώσεων και επενδύσεων.

Το SOFIA, ως Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων βάσει μοντέλων και δεδομένων, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρηματικές ή οργανωτικές δραστηριότητες λήψης αποφάσεων και να χρησιμοποιείται από διευθυντές και μέλη του προσωπικού μιας επιχείρησης ή άτομα που αλληλεπιδρούν με έναν οργανισμό, για διάφορους σκοπούς ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης του μοντέλου.

SOFIA DSS

Innovation Scoring

Η διαδικασία Μέτρησης και Βαθμολόγησης της Καινοτομίας (Innovation Scoring) αποτελεί μια σχετικά νέα μορφή αξιολόγησης για τον Χρηματοπιστωτικό τομέα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης πίστωσης και επενδύσεων.

Proof of Concept

Το SOFIA είναι το κύριο αποτέλεσμα του Proof of Concept (PoC) που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο “Innovation Challenge” του Διαγωνισμού που διοργάνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με το Elevate Greece.

Κατά τη διάρκεια του PoC έχει υλοποιηθεί έρευνα από πρωτογενείς (βιβλιογραφία) & δευτερογενείς (συνεντεύξεις) πηγές, ώστε να αποτυπωθεί το state-of-the-art και το state-of-play στον τομέα του Innovation Scoring.

Έχουν καταγραφεί και επιλεγεί συγκεκριμένοι παράγοντες μέτρησης της καινοτομίας, οι οποίοι έχουν ομαδοποιηθεί και ταξινομηθεί κατάλληλα, ώστε να αποτελούν τη βάση των μοντέλων βαθμολόγησης της καινοτομίας.

SOFIA DSS
SOFIA DSS

SOFIA DSS

Το SOFIA αποτελεί ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Λύσεων για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες και Νεοφυείς Επιχειρήσεις, επεκτείνοντας την πρόσβαση αυτών των εταιρειών σε οικονομικούς και αναπτυξιακούς πόρους.

Μέσα από μία συγκεκριμένη λίστα 139 παραγόντων μέτρησης της καινοτομίας, προσφέρει 4 Μοντέλα Βαθμολόγησης (Scoring Models) για τη δημιουργία Αξιολογήσεων (Scorecards) σχετικά με την Ανατρεπτική Καινοτομία (Disruptive Innovation) και την Καινοτομία Διαδικασίας (Process Innovation).

Χαρακτηριστικά & Χρήση

Το SOFIA προσφέρει μεταξύ άλλων συνεργασία μεταξύ Χρηματοπιστωτικών οργανισμών και Επιχειρήσεων στην εισαγωγή δεδομένων, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση, βοηθητικό περιεχόμενο (e-Learning wiki), λειτουργία στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, διατήρηση του ιστορικού των δεδομένων.

Το ενσωματωμένο tutorial προσφέρει καθοδηγούμενη πλοήγηση στις βασικές εργασίες των χρηστών και ο Οδηγός γρήγορης πρόσβασης για τις επιχειρήσεις περιγράφει βασικές λειτουργίες του συστήματος.

SOFIA DSS

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου για το Innovation Scoring και σας δίνουμε την ευκαιρία να είστε από τους πρώτους που θα συμμετέχουν στη δοκιμή χρήσης του, συμβάλλοντας με τα σχόλια σας στη βέλτιστη διαμόρφωση του!

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα λάβετε σύντομα αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο σύστημα.

Η ομάδα της RENVIS θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη.