Με την μετάβαση στο cloud να κερδίζει καθημερινά έδαφος στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τον κόσμο υιοθετεί υπηρεσίες cloud.

μετάβαση στο cloud

Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες εταιρίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ προχώρησαν στη μετάβαση στο cloud. Πρωταρχικός τους στόχο ήταν όχι μόνο η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η προστασία από ενδεχόμενες κυβερνο-επιθέσεις. Επιπλέον, με τη μετάβαση στο cloud οι επιχειρήσεις αποσκοπούσαν σε μεγάλο βαθμό στο να βελτιώσουν το επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Ακόμη, τις ενδιέφερε εξίσου να αυξήσουν άμεσα την αποτελεσματικότητά τους.  Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι οργανισμών και εταιριών που αντιμετωπίζουν πιο συντηρητικά τις παγκόσμιες ψηφιακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερα εξαιτίας της πανδημίας, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προχώρησαν άμεσα στη μετάβαση από τα παραδοσιακά αναλογικά μοντέλα στα ψηφιακά. Το γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να κινηθούν προς την κατεύθυνση του επιχειρησιακού εκσυγχρονισμό με την μετάβαση στο cloud. Ωστόσο, είναι φανερό ότι δεν έχουν γίνει ευρέως κατανοητές, τόσο οι δυνατότητες όσο και οι περιορισμοί των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Cloud και ψηφιακός μετασχηματισμός

Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται ενδεχομένως η πλειοψηφία του κόσμου είναι ότι το cloud δεν συνιστά απλώς ένα εργαλείο για τη λειτουργική ψηφιοποίηση μιας επιχείρησης. Αντιθέτως, η αξιοποίησή του στρατηγικά μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον ευρύτερο μετασχηματισμό τόσο μεγάλων οργανισμών όσο και μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων. Το cloud αποτελεί την πλατφόρμα ανάπτυξης των περισσότερων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών. Μερικές από αυτές είναι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά όπως το Tik Tok, αλλά και υπηρεσίες όπως το 5G gaming και η τηλε-ρομποτική χειρουργική. Επιπλέον, με την μετάβαση στο cloud και την αξιοποίηση των real-time data αναλύσεων που παρέχει, επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ακόμη, η υιοθέτηση υπηρεσιών cloud από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις συνιστά έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα στήριξης της ψηφιακής καινοτομίας και οικονομίας.

Τα οφέλη της μετάβασης στο cloud:

Οικονομικά οφέλη

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο η συντήρηση όσο και η αναβάθμιση των υπηρεσιών στο cloud που θα επιλέξει ο χρήστης συνιστούν οικονομικότερη λύση σε σύγκριση με την αγορά παραδοσιακών λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις. Επιπλέον, η μετεγκατάσταση σε υπηρεσίες cloud  παρέχει περισσότερο ευέλικτες επιλογές πληρωμής (πληρωμή ανά χρήστη, πληρωμή ανάλογα με τη χρήση, εφάπαξ πληρωμή, κλπ.). Με αυτές τις δυνατότητες επιλογών και πολλές περισσότερες ακόμη, γίνεται πιο εύκολο να εκτιμηθούν αλλά και να περιοριστούν τα έξοδα της επιχείρησης.

Χώρος αποθήκευσης

Στις υπηρεσίες cloud παρέχεται απεριόριστη δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Συγχρόνως, οι χρήστες μπορούν ακόμα και να αυξομειώνουν τον μέγιστο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιούν στο cloud, όποτε το επιθυμούν.

Back up and restore

Η μετάβαση στο cloud και η αποθήκευση των δεδομένων σε αυτό, αναβαθμίζουν αισθητά τις συνθήκες ασφάλειας των δεδομένων μιας επιχείρησης. Τα παραπάνω, συγκριτικά με την ασφάλεια που προσδίδει η αποθήκευση δεδομένων εντός φυσικών εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσμα, τόσο η δημιουργία όσο και η επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Τέλος, η μετάβαση στο cloud δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες από οπουδήποτε. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο.

μετάβαση στο cloud

Τι γίνεται με το ήδη υπάρχων εταιρικό λογισμικό;

Με την μετανάστευση σε κάποια υπηρεσία cloud, δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή και ενσωμάτωση των εταιρικών εφαρμογών και λογισμικού χειροκίνητα. Επιπλέον, η τεχνολογία cloud, δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε οργανισμό να επιλέξει τις κατάλληλες υπηρεσίες και να τις προσαμμώσει αναλόγως.

Μεταβείτε στο Cloud με την αξιοπιστία της AWS

Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενεργούς πελάτες και παγκόσμια παρουσία και εμπειρία στις υπηρεσίες cloud, μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς κάθε κλίμακας να μεταφέρουν τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης τους στο cloud.

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί όπως η GE, η Coca-Cola Company, η BP, η Enel, η Samsung, η NewsCorp και η Twenty-First Century Fox έχουν μεταβεί επιτυχώς στο cloud των Amazon Web Services (AWS). Με τη μετεγκατάσταση των λειτουργιών τους στο cloud, οι συγκεκριμένοι κολοσσοί, επωφελήθηκαν από:

  • την εξοικονόμηση του κόστους των Τεχνολογιών Πληροφορικής
  • τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους
  • την ευελιξία και ανθεκτικότητα των λειτουργιών τους

Μπορείτε κι εσείς να μετεγκαταστήσετε στο cloud της AWS:

  • καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σας
  • εφαρμογές ή ιστοτόπους
  • βάσεις δεδομένων
  • χώρους αποθήκευσης
  • φυσικούς ή εικονικούς διακομιστές
  • data centers
μετάβαση στο cloud

Η ομάδα της RENVIS μπορεί να σας βοηθήσει να μεταβείτε με ασφάλεια στο cloud της AWS και να αναπτύξετε τις λύσεις που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συνδυάσετε και να αναβαθμίσετε τις on-premise υπηρεσίες σας με το AWS Cloud.