Ευχαριστούμε το OK!Thess που μας έδωσε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στην εκπομπή «Έξυπνη Οικονομία» της TV100 Thessaloniki και να επικοινωνήσουμε στην Ελληνική αγορά το όραμά μας καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του λογισμικού μας, που προσφέρει λύσεις στον τομέα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

RENVIS a research active company with vision
Contact us:
10 Pasalidi Str., 54453, Thessaloniki, Greece, info@renvis.gr,
+30 231 118 0008