Ευχαριστούμε το OK!Thess που μας έδωσε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στην εκπομπή «Έξυπνη Οικονομία» της TV100 Thessaloniki.

 

Η παρουσία μας αποτέλεσε μια εξαιρετική για την ομάδα μας ευκαιρία να επικοινωνήσει το όραμά της και τους στόχους της στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, αναφερθήκαμε λεπτομερώς τόσο στις ευκαιρίες όσο και στις απειλές που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του λογισμικού μας, το οποίο προσφέρει λύσεις στον τομέα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Έξυπνη Οικονομία
Contact us:
10 Pasalidi Str., 54453, Thessaloniki, Greece, info@renvis.gr,
+30 231 118 0008